Vanwege het coronavirus is de praktijk helaas tijdelijk gesloten i.v.m. werkzaamheden in de zorg.

Alles draait om vertrouwen

Ik mag met uw kind, jongere werken. Dat is mijn respectvolle benadering. Dit betekent dat ik uw zoon of dochter respecteer en zijn of haar belangen bewaak. Kinderen en jongeren zijn nog zo kwetsbaar. Dus werk ik aan een vertrouwensband die ik niet schaad. Ook ben ik gehouden aan de ethische code die voorschrijft dat ik alles wat ik weet en hoor geheim houd, een uitzondering hierop is als de wet anders zegt...

De eerste stap
De aanmelding van uw kind (jongere) gebeurt meestal via de mail of telefoon. Tijdens dit gesprek bekijken we samen hoe ik jullie als kindercoach het beste kan helpen en ondersteunen.

Vervolgafspraken, een overzichtelijk traject
Coaching is maatwerk. De duur van het traject hangt af van de hulpvraag. Ieder mens is uniek en het coachingstraject zal dan ook vanuit de eigen wijsheid en wensen van het kind, jongere plaatsvinden.  Als coach werk ik meestal bij gezinnen thuis, omdat kinderen in hun vertrouwde omgeving meer open staan voor hulp. Bovendien is het zo mogelijk om het hele gezin bij de coaching te betrekken. De begeleiding kan ook op een door mij gekozen locatie in Apeldoorn plaats vinden.

Doelgroep
Individuele en/ of groeps ondersteuning / begeleiding aan kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en het gezin op het moment dat ze geconfronteerd worden met verlies van gezondheid, ziekte, sterven en rouw. Praktijk de Ruimte Kindercounselling biedt begeleiding aan op momenten dat het kind het moeilijk heeft, bijvoorbeeld bij rouwverwerking of (groeps bijeenkomsten) scheiding en  adoptie.

Ik hou mij aan de Covid-19 maatregelen van de overheid.

“Het is mijn missie dat kinderen, jongeren en volwassenen nog meer gezien mogen worden,
op momenten dat er moeilijke dingen in hun leven gebeuren”

Postadres

Het Verlaat 127
7325 HD Apeldoorn

T:  06 - 81794306
e: info@praktijkderuimte.com
w: www.praktijkderuimte.com


Ieder kind is uniek, met eigen talenten
contentimg